Sportmassage is een weldaad voor je spieren. 

 

De sportmassage is in principe voor iedereen. 

Voor iedereen:

Massage heeft ook invloed op het welbevinden (“feeling-good-gevoel”). De gespannen spieren, waarvan bekend de stijve nek, komen meer tot rust. Iedereen heeft een druk leven, een  moment voor jezelf is zeker een goed middel om het drukke bestaan beter aan te kunnen. Tenslotte kan de boog niet continue gespannen staan!

Voor sporters: 

Massage is een goede manier om je voor te bereiden op een prestatie en zeker een goede manier om afvalstoffen af te voeren uit de spieren. De massage helpt je ook mentaal te focussen en de prestatie achteraf te evalueren. 

Afvoeren van afvalstoffen

Massage bewerkstelligt afvoer van afvalstoffen in de spieren. Deze afvalstoffen kunnen ontstaan zijn door sport, andere grote inspanningen of voortdurende spanning, bijvoorbeeld computer-werk of stress op het werk. De massage zal de vermoeidheid in de spieren laten afnemen. 

Het voordeel van goed ontspannen:

U kunt als u goed kunt ontspannen, kunt u vele lichamelijke klachten beter aan. Ongemakken als spierpijn, spanningshoofdpijn, en nekpijn kunnen met de tijdige ontspanning verminderen of misschien wel verdwijnen. 

Sportmassage omvat meer dan massage alleen:

De sportmasseur heeft ook kennis van tapen, bandageren en EHBSO. Ook komt tijdens de  opleiding Anatomie, Fysiologie en verzorging

Kort samengevat zou de omschrijving, sportverzorger meer juist zijn. 

 

NGS: Nederlands Genootschap van Sportmassage:

Vertrouwd en veilig:

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is door het ministerie van VWS erkend en wordt door haar gecontroleerd. Om de licentie geldig te houden, dienen de sportmasseurs regelmatige her- en bijscholingscursussen te volgen, waardoor de kennis en niveau gewaarborgd is.